Hulpverlening

Directe Hulp

Voor sociale hulp is er een telefonisch aanspreekpunt. Van maandag t/m vrijdag  van 09.00 tot 17.00 uur is een vrijwilliger van de werkgroep hulpverlening bereikbaar op telefoonnummer 06–81924083. U kunt ook mailen naar hulpverlening@vincentiusdenbosch.nl.

Dat geldt ook voor kleding en schoeisel voor daklozen. Voor omvangrijker hulp, zoals het inrichten van kamers en flats en voor grotere geldbedragen, bereiktde hulpvraag ons meestal via maatschappelijke instanties zoals Juvans, Novadic, wijkwinkels, bemoeizorg, Inloopschip, e.d.


Stichting Voedselbank

Er is ook in 's-Hertogenbosch is een voedselbank. Mensen die aan bepaalde criteria voldoen kunnen hier een voedselpakket ophalen.

Voedselbank ook in Den Bosch nodig
Dit fenomeen is overgewaaid uit Rotterdam. Mensen met een smalle beurs kunnen hier gratis een voedselpakket ophalen. In 's-Hertogenbosh komen ongeveer 500 gezinnen, oftewet zo'n 1200 mensen in aanmerking voor deze hulp. Met een brede steun van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers kan de voedselbank zich draaiend houden.

Personen of gezinnen die aan kunnen tonen dat zij mogelijk in aanmerking komen voor een voedselpakket, worden doorverwezen naar de 'Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch'.

Mensen die in aanmerking denken te komen voor een voedselpakket, kunnen zich aanmelden bij maatschappelijke instanties zoals Juvans, Sociale Raadslieden etc. Indien u geen contact heeft met een maatschappelijke instantie in 's-Hertogenbosch kunnen wij helpen met uw aanvraag.

Voor een afspraak kunt u bellen met 06 - 8192 4083 of mailen naar hulpverlening@vincentiusdenbosch.nl. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanmelding doorgestuurd naar de Voedselbank.


Stichting Leergeld

Ouders van schoolgaande kinderen die problemen hebben om de kosten te betalen die aan het schoolgaan verbonden zijn, worden doorverwezen naar deze Stichting.


Dak- en thuislozen

In de Kringloopwinkel wordt per jaar ongeveer 350 keer een dak- of thuisloze 'in de kleren gestoken'.
In Eethuis het Anker wordt voor o.a. dak- en thuislozen bijna elke dag een 3-gangen menu geserveerd voor € 3,00.

We kunnen dak- en thuislozen ook wijzen op de initiatieven van de stichting BOSA (Bondgenoten Sociale Activering) waar de Vincentiusvereniging deel van uitmaakt.

Deze organisaties zijn op de eerste plaats een veilige haven voor mensen die een bestaan leiden aan de rand van de samenleving. Waar mensen hun verhaal kunnen doen, even op adem komen, samen met anderen iets doen en ook nog wat bijverdienen.

Voor velen is dat het begin van een nieuw leven.Ik wil helpen

Vrijwilliger zijn bij Vincentiusvereniging is dankbaar werk. U leert veel mensen kennen met dezelfde idealen en doet veel nieuwe ervaringen op.

Neem contact op