• Vincentiusvereniging
    's-Hertogenbosch

ANBI

Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch en al haar entiteiten zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan deze entiteiten voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels).

Wilt u de activiteiten van de Vincentiusvereniging in ’s-Hertogenbosch financieel ondersteunen?
Dat kan door een gift over te maken naar een van de volgende rekeningen:

NL 85 RABO 0128 3595 95 t.n.v. Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch
NL 15 RABO 0133 3896 26 t.n.v. Stichting Sociaal Restaurant 't Anker
NL 45 RABO 0143 1662 98 t.n.v. Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch
NL 53 RABO 0123 0976 30 t.n.v. Stichting Goederenmagazijn

Als u direct aan de Vincentiusvereniging wilt doneren klik dan hier of scan QR code:

 

Klik hier voor de publicatie van de ANBI-gegevens 2021 m.b.t. de diverse Vincentius-entiteiten in  ’s-Hertogenbosch.
 
Klik hier voor het jaarverslag 2021 van Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch.

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI 

Steun ons  

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger zijn bij Vincentiusvereniging is dankbaar werk. U leert veel mensen kennen met dezelfde idealen en doet veel nieuwe ervaringen op.

Lees meer en meld je aan