• Vincentiusvereniging
    's-Hertogenbosch

Samenwerking

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch maakt deel uit van diverse overlegorganen in ’s-Hertogenbosch die de armoedebestrijding als doel hebben. Een groot aantal organisaties en bedrijven hebben zich verenigd in het plaatselijke Netwerk tegen Armoede. De Quiet Community speelt in dit netwerk een belangrijke rol. Met als doel: samen armoede verzachten door elkaar te versterken. De deelnemers aan Netwerk tegen Armoede geloven dat een samenleving steviger, gezonder en rijker wordt als er voor gezorgd wordt dat iedereen meetelt, er toe doet. Dat geeft eigenwaarde en daardoor kracht om te leven in plaats van te overleven.

Samenwerkende organisaties

In de dagelijkse praktijk van de hulpverlening, door goederen uit de kringloopwinkel of financiële steun van de werkgroep hulpverlening, is er regelmatig contact met diverse organisaties op dit gebied.

 

 

Steun ons  

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger zijn bij Vincentiusvereniging is dankbaar werk. U leert veel mensen kennen met dezelfde idealen en doet veel nieuwe ervaringen op.

Lees meer en meld je aan