• Vincentiusvereniging
    's-Hertogenbosch

Activiteiten

In ‘s-Hertogenbosch leven 9400 huishoudens onder de armoedegrens. Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch vindt dit onacceptabel en stelt zich tot doel om deze armoede te verlichten, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Vincentius biedt directe (financiële) hulp aan mensen die in nood verkeren. Hiervoor heeft de vereniging in de loop de jaren verschillende activiteiten ontwikkeld om dit doel te realiseren

Sinds de eerste stap in 1847 is onze vereniging uitgegroeid tot een bloeiende en dynamische vereniging waar meer dan 200 vrijwilligers dagelijks in de weer zijn om alle werkzaamheden binnen de werkgroepen in goede banen te leiden en verder door te ontwikkelen. 
Alle werkgroepen binnen Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch generen zo met hun specifieke activiteiten geld voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving.

In het menu hierboven zijn al deze activiteiten terug te vinden met uitgebreide informatie over de eigen wijze waarop elke werkgroep onze doelstelling realiseert

Heeft u belangstelling voor één van deze activiteiten neem dan contact met ons op!

Contactformulier Vrijwilligerswerk