• Vincentiusvereniging
    's-Hertogenbosch

Hulpverlening

De Werkgroep Hulpverlening verstrekt noodhulp namens de Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch. Dit kan zijn in een geldelijke bijdrage of in goederen. Het gaat dan om ondersteuning in geval van acute nood en dus niet om een langdurige of structurele bijdrage. Denk hierbij aan het vervangen van een wasmachine of koelkast, een fiets, leefgeld in afwachting van een uitkering, onverwachte medische kosten.

Inwoners van de gemeente ´s-Hertogenbosch kunnen in aanmerking komen voor deze ondersteuning, bijvoorbeeld dak- en thuislozen of na toewijzing van een woning.


 

Steun ons  

Noodhulp Kringloopwinkel

Bij de Kringloopwinkel regelt men de afhandeling van de hulpaanvraag

Noodhulp procedure Kringloopwinkel