Hulpverlening

Hulpverlening

Directe Hulp

Voor sociale hulp is er een telefonisch aanspreekpunt. Van maandag t/m vrijdag  van 09.00 tot 17.00 uur is een vrijwilliger van de werkgroep hulpverlening bereikbaar op telefoonnummer 06–81924083. U kunt ook mailen naar hulpverlening@vincentiusdenbosch.nl.

Dat geldt ook voor kleding en schoeisel voor daklozen. Voor omvangrijker hulp, zoals het inrichten van kamers en flats en voor grotere geldbedragen, bereiktde hulpvraag ons meestal via maatschappelijke instanties zoals Juvans, Novadic, wijkwinkels, bemoeizorg, Inloopschip, e.d.
 


Steunpunt sociale uitkeringen

Hier kunnen mensen terecht met al hun vragen die met sociale verzekeringen te maken hebben. De hulpverleners die dit steunpunt bemannen, beantwoorden de vragen, geven advies of verwijzen, indien nodig, door naar de juiste persoon of instelling. Het steunpunt bevindt zich in het gebouw van de Vincentiusvereniging , Emmaplein 15. Hier kan iedereen op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en in de middag van 13.00 - 15.00 uur vrij binnenlopen tijdens het wekelijks spreekuur.

Het Steunpunt is ook telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-33427246.

Het Steunpunt Sociale uitkeringen concentreert zich op mensen met de laagste inkomens, woonachtig in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij hebben deze hulp het hardst nodig.


Dak- en thuislozen

In de Kringloopwinkel wordt per jaar ongeveer 350 keer een dak- of thuisloze 'in de kleren gestoken'.
In Eethuis het Anker wordt voor o.a. dak- en thuislozen bijna elke dag een 3-gangen menu geserveerd voor € 3,00.

We kunnen dak- en thuislozen ook wijzen op de initiatieven van de stichting BOSA (Bondgenoten Sociale Activering) waar de Vincentiusvereniging deel van uitmaakt.

Deze organisaties zijn op de eerste plaats een veilige haven voor mensen die een bestaan leiden aan de rand van de samenleving. Waar mensen hun verhaal kunnen doen, even op adem komen, samen met anderen iets doen en ook nog wat bijverdienen.

Voor velen is dat het begin van een nieuw leven.


Samenwerking

De werkgroep Hulpverlening werkt nauw samen met organisaties/instanties in 's-Hertogenbosch zoals:

 

Ik wil helpen

Vrijwilliger zijn bij Vincentiusvereniging is dankbaar werk. U leert veel mensen kennen met dezelfde idealen en doet veel nieuwe ervaringen op.

Meer info

Waar kan ik goederen inleveren

Onze Kringloopwinkel is blij met goederen en kleding die in goede en bruikbare staat zijn om te verkopen. U kunt deze afgeven in de winkel of een afspraak met ons maken om deze op te halen.

Meer info