• Hulpverlening
    's-Hertogenbosch

Steunpunt Sociale Uitkeringen

De Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch zet zich in voor de mensen met de zwakste (economische) positie in de samenleving van onze gemeente. Onderdeel van de Werkgroep Hulpverlening is het Steunpunt Sociale Uitkeringen.

Het Steunpunt biedt:

  • begeleiding naar instanties als gemeente, UWV en dergelijke;
  • invullen van formulieren;
  • ondersteuning bij schulden, waaronder bemiddeling naar schuldhulpverlening en bewindvoerders;
  • zo nodig bezwaar aantekenen tegen beslissingen van de gemeente, UWV en dergelijke;
  • advisering en hulp in brede zin m.b.t. inkomens.

Hulp en advies van de medewerkers van het Steunpunt zijn gratis.


Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur houden wij een inloopspreekuur aan het Emmaplein 15 in ’s-Hertogenbosch. Op andere dagen zijn wij op afspraak beschikbaar.

Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 06 33427246

Bezoekadres: Emmaplein 15, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch
Postadres: Havenstraat 11a, 5211 WC Den Bosch
Het mailadres is steunpunt@vincentiusdenbosch.nl

Steun ons  

Noodhulp Kringloopwinkel

Bij de Kringloopwinkel regelt men de afhandeling van de hulpaanvraag

Noodhulp procedure Kringloopwinkel